6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Κλασικό τμήμα 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Δογάνης και Παπαφλέσσα, Πειραιάς
2104619186
eni.meliadou@gmail.com

2011-2012

Taxeis 2 Kanali 1- Αριστεία στην Εκπαίδευση 2011-2012

 

Το τμήμα 2011-2012 του 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά με τη νηπιαγωγό Ελένη Μελιάδου σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης και τη νηπιαγωγό Αλεξάνδρα Νάκου έλαβαν  μέρος στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας για την ανάδειξη καλών πρακτικών στην Εκπαίδευση και διακρίθηκαν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ταξεις 2 Κανάλι 1." Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα έργα που βραβεύτηκαν από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, και να διαβάσετε την εργασίας μας στο αποθετήριο καλών πρακτίκων στον παρακάτω σύνδεσμό ή στο αρχείο που θα βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα.   excellence.sch.gr/files/2012/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A32012-%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf

 

Αριστεία στην Εκπαίδευση.docx (91,2 kΑριστεία στην Εκπαίδευση.docx (91,2 kB)B)