6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Κλασικό τμήμα 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Δογάνης και Παπαφλέσσα, Πειραιάς
2104619186
eni.meliadou@gmail.com

Σκηνοθέτες από νηπιαγωγείο

kindergartencut.wordpress.com/

Το πρόγραμμα "Σκηνοθέτες από νηπιαγωγείο: Ένα πρόγοραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης" υλοποιήθηκε με την συνεργασία του νηπιαγωγείου μας και ου Νηπιαγωγείου Ροδόπολης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα νήπια απόλαυσαν την κινηματογραφική εμπειρία, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις με τα νήπια του συνεργαζόμενου νηπιαγωγείου μέσω βιντεοκλήσεων και μαθαίνοντας για την τεχνική του κινουμένου σχέδιου δημιούργησαν μικρά έργα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία blog για την ενεημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών με την ονομασία kindergartencut όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες καθώς και φυσικά τα έργα των παιδιών.