6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Κλασικό τμήμα 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Δογάνης και Παπαφλέσσα, Πειραιάς
2104619186
eni.meliadou@gmail.com

Ελένη Μελιάδου M. Ed

Καινοτόμα Προγράμματα

Στην ενότητα αυτή προβάλλουμε εκείνα τα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές να δοκιμάσουν αλλά και να δοκιμαστούν στην συνεργασία, στην καινοτομίας και τη δημιουργικότητα. Όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, στη χρήση νέων διδακτικών μέσων. 

Τα προγράμματα διαφέρουν κάθε σχολική χρονιά γιατί υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η δυναμική της ομάδας είναι αυτή που αναδεικνύει κάθε φορά ένα θέμα που την απασχολεί και στην συνέχεια το κάθε μέλος συνεισφέρει στο σχεδιασμό και την  υλοποίηση.

Οι ερωτήσεις των παιδιών γίνονται το όχημα με το οποίο ταξιδεύουμε όλοι, και η δασκάλα τους είναι εκεί για να βρουν το δρόμο της επιστροφής.